COVID-19 DATATHON TÜRKİYE

Yarışma Tanımı ve Kuralları

Covid-19 krizi ve sonrası ortaya çıkacak değişiklikleri ve bunların ülkemiz için taşıdığı önemi, veriler ışığında beraber okuyalım. Ülkemizdeki vakaların hızla artışını ve ekonomik belirsizliğin yarattığı endişeyi biz de üzülerek takip ediyoruz. Bu yarışmanın amacı ise, içinde bulunduğumuz pandemik sürecini, bizlerin en iyi bildiği şekilde, yani analitik olarak değerlendirmeye katkıda bulunabilecek herkesi teşvik etmek. Dünyada ve ülkemizde gerçekleşmekte olan olaylara bakarak bu süreçte ortaya çıkan ve bundan sonra ortaya çıkabilecek toplumsal değişiklikleri incelemek istiyoruz. Siz veri bilimcileri ve analistleri, hem bireylerin hem de kurumların hızlı ve doğru kararlar alabilmesi için ilgili verileri analiz edip, öz ve faydalı bir şekilde sunmaya davet ediyoruz! Fikir vermesi için aşağıdaki konu başlıklarını öneriyoruz, fakat başka konularda bilgi verecek verileri de inceleyebilirsiniz:
 • Sosyal değişiklikler
 • Ekonomik değişiklikler ve kırılmalar
 • Hastalığın seyri, yayılması, önlemlerin etkileri ve nasıl sonlanabileceği
 • Sağlık sektöründeki ihtiyaçlar ve sorunlar
Teslim Formatı Teslimat için, aşağıdaki dokümanları içeren genel kullanıma açık (free software licensed) bir git bağlantısı göndermeniz gereklidir:
 1. Çalışmanızın kodu
 2. Kodu çalıştırmak için gerekli yönlendirmeler.
 3. Datadan sonuçlara giden, kod ve çıktıları (grafikler, tablolar) sırasıyla gösteren 10 sayfayı geçmeyecek pdf formatında bir rapor bekliyoruz. R-Markdown ve Jupyter Notebook gibi sistemler kullanıyorsanız bunların direkt çıktılarını alabilirsiniz.
Hangi veri kaynaklarını kullanabilirim? Açık erişimi olan tüm veri kaynaklarını kullanabilirsiniz. Yarışma sitesinde, faydalı olabilecek bulabildiğimiz kaynakları bir liste haline getirdik. Liste her gün güncellenecek. Bu liste dışındaki açık veri kaynaklarını da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde sosyal medya ve ya benzeri platformlardan kendi veri setinizi yaratabilirsiniz. Yarışmadan beklentimiz birçok veri kaynağının aynı potada eritilip anlamlı sonuçlara dönüştürülmesi.
Hazır paketler kullanabilir miyiz? Projenizin kendisi intihal olmadığı sürece istediğiniz her şeyi hazır kullanabilirsiniz.
Daha önce başka bir yarışmada yaptığım bir projeyi bu yarışmada kullanabilir miyim? Bu yarışmanın formatına uyduğu sürece, evet.
Değerlendirme Kriterleri Juri her bir proje için aşağıdaki kriterlere göre bir puanlama yapar. Etki ve önem gibi kavramlar subjektif olmakla birlikte, jürilerin ortak kanaati ile adil bir karar verilmeye çalışılacaktır.
 • Teslim formatına uygunluk
 • Dağınık haldeki verilerden özgün bir veri seti üretilmesi
 • Kullanılan varsayımların açık bir şekilde belirtilmesi
 • Mümkün olduğunca çok veri kaynağının incelenmesi
 • Analiz sonucu çıkan sonuçların açık bir şekilde ifade edilmesi
 • Analiz sonucu çıkan sonuç ve eylemlerin etkisi ve önemi
Katılım Şartları ve Yasal Yükümlülükler
 1. Bir kişi yarışmaya bir projeyle katılabilir.
 2. Bireysel katılım mümkün olduğu gibi grup olarak da katılabilirsiniz. Gruplar en fazla 5 kişiden oluşabilir
 3. Sadece gerçek kişiler yarışmaya katılabilir. TRIA AI çalışanları ve jüriler yarışmaya katılamaz.
 4. COVID-19 DATATHON TÜRKİYE sırasında katılımcıların kendi geliştirdikleri projelerinin ve fikirlerin özgün olduğunu ve herhangi bir üçüncü şahıs veya şirketin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini kabul ederler.
 5. Yarışmacılar teslim ettikleri kod, veri ve analizleri genel kullanıma açık olarak paylaştıklarını kabul ederler. (bkz: free software licensed)
 6. TRIA AI yarışma süresince oluşan ve yarışmacıların teslim ettikleri analiz, içerik ve verileri her türlü sosyal medya, web sitesi vb mecralarda içerik olarak kullanma hakkına sahiptir.
 7. Katılımcıların kişisel verilerin korunması kanununa uymak zorundadırlar. Bu hususta TRIA AI herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kişisel veriler kanunu ihlal ettiğini tespit ettiğimiz katılımcılar diskalifiye edilirler.
 8. Her bir katılımcı, TRIA AI'yı ve organizasyonda sorumlu kişi ve şirketleri, fikri mülkiyet konusunda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek yükümlülük, zarar ve açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tazmin ve telafi etmeyi taahhüt eder.
 9. Gereken kişisel veriler, yarışma idare ve organizasyonu için TRIA AI'yı veya iş ortağı tarafından toplanır ve işlenir. Toplanan bu kişisel verilere erişim, yarışma idare ve organize etmekle yükümlü TRIA ve iş ortaklarıyla ve etkinliğin amacı ile sınırlıdır.
 10. TRIA AI yarışma şartlarında gerekli olduğu yerde değişiklik yapma hakkının saklı tutar.

Ödüller

5.000 TL

3.000 TL

2.000 TL

Tarihler

Biz Kimiz ?

2019 başında, TRIA AI olarak, Türkiye’de veri dönüşümüne öncülük eden bir aktör olmak için yola çıktık. Bu yolculukta öncelikli hedefimiz, ülkemizde veri dönüşümünden değer kazanacak kurum ve şirketlerin verilerini anlamlandırmak ve eyleme dönüştürmek oldu.

Girişimimizi, ulusal ve uluslararası, akademik ve iş dünyasında Yapay Zeka projelerinde yer almış ve bu hedefe ulaşmak için gerekli tecrübe anlamında birbirini tamamlayan bir ekip olarak kurduk. Ekibimizle, ülkemizdeki şirket ve kurumların veri dönüşümünü sağlayacak projelere imza atıyoruz. Bunu, şirketlerle inovasyon partnerliği şeklinde, veri stratejisini ve değer katacak alanları beraber belirleyerek yapıyoruz.

Neyi Hedefliyoruz ?

TRIA AI olarak, verinin doğru bir şekilde işlendiğinde ve anlaşıldığında faydalı eyleme dönüşeceğine inanıyoruz. Ülkemizde vaka sayısının artışını biz de üzüntüyle takip ediyoruz ve imkanlarımız dahilinde çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Bu datathon ile Covid-19 verilerini inceleyerek, ülkemizdeki gerçekleri daha iyi anlamayı hedefliyoruz. Bu sayede ortaya çıkacak ekonomik ve toplumsal analizlerle krizin daha iyi yönetilmesine katkı yapabileceğimize inanıyoruz.

Şu an ev karantinasında olsak da, bir hedef doğrultusunda bir araya gelmeyi ve Covid-19 için bir adım atmayı umuyoruz. Veri üzerine çalışan, veya çalışmak isteyen, mühendis, veri bilimci, sosyal bilimci, ekonomist yetenekli meslektaşlarımızı, Türkiye’deki pandemik mücadelesinde çözümün parçası olmaya davet ediyoruz.

İletişim

İLETİŞİM FORMU

BİZE ULAŞIN